2. Peres eljárás
A gazdasági versenyben felmerülő különböző jogviták esetén egyre jelentősebb szerepet tölt be a vita gyors, megnyugtató, a képviselt fél érdekeit messzemenően figyelembe vevő lezárása.

A felmerülő viták megnyugtató rendezésében (jogvita tárgyának felmérése, aktuális kérdések azonosítása, jövőbeni kérdések prognosztizálása, a fél teljes körű képviselete és a vita lezárása) fontos szerep juthat a fél jogi képviselőjének.

Az egyes jogviták sikeres lezárásában, illetve újabbak elkerülésében, az ügyfél jogainak érvényesülésében, megfelelő védelmében fontos, hogy az adott jogvita megfelelő kezelésre kerüljön, a hatékony és gyakorlati tapasztalatokon alapuló tanácsadás megvalósuljon. Célunk, hogy formális és informális, a vita megoldását segítő mechanizmusok alkalmazásával segítsük a problémák elkerülését, megoldását.

Az Iroda munkatársai jelentős szakmai tapasztalatuk révén készen állnak arra, hogy felmérjék ügyfeleink rövid- és hosszabbtávú érdekeit, azokat megfelelően értékeljék, kidolgozzák a felmerült vita során követendő eljárásokat és stratégiákat, illetve az alkalmazandó költség-hatékony megoldásokat, és ennek köszönhetően ügyfeleinket a hazai és nemzetközi rendes-, valamint választottbíróságok, a közbeszerzési döntőbizottság, a gazdasági versenyhivatal, illetve más eljáró hatóságok előtt magas szinten, hatékonyan képviseljék.

Irodánk a felmerülő viták, peres eljárások széles körével foglalkozik. Az alábbi területeken különösen nagy tapasztalatokkal rendelkezünk: banki szféra, pénzügyi szolgáltatások, értékpapír, biztosítás, IT, szellemi alkotások, e-kereskedelem, energetika, vám, adózás, versenyjog, államigazgatási körbe tartozó kérdések, egyesülés, átalakulás, vállalati felvásárlások, építési és kivitelezési kérdések, munkaügy, környezetvédelem, termékfelelősség, csőd- és felszámolás, továbbá emberi jogi kérdések.

Amennyiben ügyfeleink gazdasági érdekei úgy kívánják, jogászaink segítenek a kibocsátásra kerülő jogszabályok értelmezésében, értelmeztetésében, továbbá szükség esetén kezdeményezik azok felülvizsgálatát az Alkotmánybíróság előtt.

 Vissza a lap tetejére | Jogi nyilatkozat